Pasient Rettigheter

1 - Rett til å utnytte tjenester

Hver enkelt som søker til vårt selskap har rett til å utnytte alle tjenestene uavhengig av språk, religion eller bakgrunn. Våre kunder har rett til å få informasjon om diagnostikk og behandlingstjenester gitt av sykehuset vi samarbeider med og hvordan man kan nå dem.

2 - Informasjon og bekreftelses rettigheter

Alle våre kunder har rett til å få fullstendig informasjon om foreslåtte medisinske intervensjoner, fordeler og risikoer, alternativer og resultater. Også når det kommer til gjenværende og ubehandlede medisinske situasjoner, dette selv eller også med sine juridiske representanter i et forståelig språk. Alle våre kunder har rett til å få en utskrift av deres medisinske journal ved skriftlig etterspørsel. Med unntak av informasjon og bekreftelse om medisinske og juridiske forpliktelser, har våre kunder også rett til å bestemme behandlingen etter å ha blitt informert om alvorlige bivirknings risikoer, fatal risiko, problemer om tidspunktet for utvinning og sannsynlighet for suksess. Når våre kunder bruker denne retten, betyr det at planlagte prosedyrer er bekreftet av dem. Våre kunder har rett til å få riktig evaluering av smerte og å ha informasjon om deres behandling.

3 - Personell Godkjenning, utvalg og erstatningsrett

Våre kunder har rett til å vite identiteter, plikter og tittel på papirførerne, legene, sykepleierne og helsepersonell for å velge disse.

4 - Komité Utvalg og erstatningsrett

Våre kunder har rett til å velge og endre helseforetaket og fundamentet så lenge det er samsvar med vilkårene i lovgivningen hvor pasienten er underlagt.

5 - Rett til å avvise eller stanse behandling

Kunden har rett til å avvise eller stanse planlagt eller søkt behandling med unntak av lovlig obligatoriske forhold, og bare hvis de tar ansvar for de mulige negative resultater.

6- Personer som søker tjenester gjennom vårt selskap er taushets beskyttet.

Dette gjelder Helsemessige forhold, medisinske forhold og all annen konfidensiell informasjon selv etter døden. Informasjon kan kun oppgis ved gyldig godkjent fullmakt fra pasienten.

7 - Rett til å bli respektert

Våre kunder har rett til å bli undersøkt og behandlet med respekt og vennlighet. Pasientens personlige omdømme blir alltid beskyttet, under alle slags forhold.

8 - Rett til å kreve konsultasjon

Våre kunder har rett til å tilkalle en konsulent om deres diagnose og behandling. Konsulenten antyder en behandling, men det er pasientens fastlege som godkjenner prosedyrene.

9 - Rett til å utøve religiøse tjenester

Våre kunder har rett til å utøve sin religion/tro uavhengig av religiøse forskjeller så lenge det ikke hindrer behandlingen.

10Sikkerhets rettigheter

Alle har rett til å føle seg trygg i helseforetaket. Nødvendige forholdsregler gjelder sikkerhet for liv og eiendom til våre pasienter. Dette gjelder besøkende som blir behandlet av vårt samarbeids sykehus. For beskyttelse er det verneutstyr for barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre pasienter (alene, som krever omsorg og uten sykehus attendent).

11 - Rett til å få Sykehus Attendants og besøkende

Våre kunder har rett til å akseptere besøkende, og ha sykehusdeltakere i samsvar med de prosedyrer og prinsipper som er fastsatt av vårt samarbeids sykehus.

12 - Rett til å uttrykke klage / mening eller forslag

Klienter og deres følge har rett til å starte en klagesak av mekanisme, revisjon og sluttbehandling. Pasienten kan få informasjon om resultatet ved tilfelle av brudd på pasientrettighetene.

13 - Regler og anvendelser av helseforetaket

Våre kunder har rett til å hente informasjon om sykehusets regler og programmer som vil bli benyttet i behandlingen.

14 - Diagnostikk og behandlingskostnader

Våre kunder har rett til å vite tjenesteavgiften før behandlingen. Etter behandlingen har de rett til å få spesifikasjon av faktureringsgrunnlaget.

 

Klientenes ansvar

1. Gi korrekt informasjon

Å gi riktig og fullstendig informasjon om deres helsetilstand til leger og sykepleiere som er ansvarlige for medisinske tjenester.

2. Samsvar med forslagene

Våre kunder er nødt til å oppfylle en terapi plan foreslått av sin lege, samt godta helsepersonellets administrerte helseplan med retningslinjer gitt fra lege.

3. Avvise planlagt behandling

Våre kunder er selv ansvarlig for konsekvensene av å avvise den planlagte behandlingen.

4. Forholde seg til reglene

Våre kunder er ansvarlig for å følge reglene gitt fra vårt helsevesen.

5. Vise respekt

Våre kunder er nødt til å oppføre seg i samsvar med de forholdsreglene og reglene som er i Sykehuset. Alt fra å sette andre pasienters liv i fare, støy, besøkende og røyk.

6. Smittevern

Våre kunder og deres familier skal være klar om alle forholdsreglene som er foreslått for å stoppe spredning av smitte.

7. Betalings ansvar

Våre kunder skal betale konsultasjoner, undersøkelser og diagnoseutgifter. Kunden står økonomisk ansvarlig dersom de eller deres følge skader forbruksmateriale bevisst.

8. Sykehus Attendant

Våre kunder er nødt til å akseptere minst mulig besøkende samtidig. Besøkende skal ikke ta med seg mat eller drikke. Andre pasienters eiendeler skal ikke benyttes. Det er kun lov med besøk i visitas perioden.

Denne erklæringen er utarbeidet i henhold til det tyrkiske Helsedepartementet pasientrettighetslovens forordning nummer 23420, og de beslutninger som fattes i Amsterdam erklæringen.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode